A Tanárképzők Szövetségének vezetése, az Elnökség az elnökből, a két alelnökből és a titkárból áll. A TKSZ vezetését 2022. október 8-tól kezdődően az alábbi személyek látják el.

A TKSZ elnöke:

Dr. Lénárd Sándor, habilitált egyetemi docens
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
E-mail: lenard.sandor@ppk.elte.hu 

A TKSZ alelnökei:

Dr. Chrappán Magdolna, főiskolai docens
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
E-mail: chrappan.magdolna@arts.unideb.hu 

K. Nagy Emese, habilitált egyetemi docens
Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet, főigazgató
E-mail: emese.nagy@uni-miskolc.hu 

A TKSZ titkára:

Péter Petra, doktorandusz
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
E-mail: peter.petra@ppk.elte.hu

A Egyesület legfontosabb szerve a Közgyűlés, melyet a rendes tagok összessége alkot, s amely évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

A szakosztályok

 • Képzés-menedzsment
 • Pedagógiai és pszichológia tárgyat oktatók
 • Mentor
 • Szakmódszertan

Munkacsoportok

 • TKSZ menedzsment
 • Jogszabályi környezet
 • Kutatási projektek
 • Tudásbázis
 • Belső képzések
 • Arculat
 • Online megjelenés
 • Nemzetközi kapcsolatok