A Tanárképzők Szövetsége (TKSZ) 
stratégia

A szervezet küldetése:

 • A TKSZ egy önkéntességen alapuló civil szakmai közösség, melynek tagjai a tanárképzés egyetemi résztvevői, a gyakorló- és partneriskolák tanárai és vezetői, a tanárképzéshez kapcsolódó kutatók, fejlesztők, a tanárszakos hallgatók, a tanárképzés ügyének megnyerhető oktatáspolitikai szereplők és támogató partnerek.
 • A TKSZ tagjai hisznek az oktatásügy társadalomalakító kulcsszerepében, tevékenyen részt kívánnak venni a tanárképzés fejlesztésében és érdekeinek képviseletében.
 • A TKSZ biztosítani kívánja a szakmai kommunikáció és a tudásmegosztás lehetőségét mindazok számára, akik ehhez a munkához szakmai közösségeket, szakmai szövetségeseket keresnek. Küldetésének tekinti, hogy hidat képezzen a közoktatás és a felsőoktatás szereplői között, valamint azt, hogy tagjai számára szakmai érdekképviseletet és kutatási lehetőséget nyújtson.

A szervezet legfontosabb céljai:

 • A tanári szakmai minőségének fejlesztése és társadalmi elfogadottságának növelése kutatással és innovációs tevékenységekkel. 
 • Olyan motiváló szakmai közösségek működésének segítése és ösztönzése, melyek a résztvevők tudásteremtésére és megosztására nyújtanak lehetőséget.
 • Párbeszéden alapuló szakmai álláspontok kialakítása és ezek képviselete haza és nemzetközi szakmai és oktatásirányítási fórumokon. 
 • Folyamatosan fejlődjön működésének hatékonysága és mértékadó, jól működő szervezetté váljon.

A szervezet legfőbb tevékenységei:

 • Képzések:
  • képzők képzése (a tanárképzésben résztvevő oktatóknak)
  • belső képzések (a szervezet tagjai számára)
  • akkreditált TKSZ tanár továbbképzés
 • Konferenciák, rendezvények szervezése (nemcsak a tagoknak)
  • Tanárképzők akadémiája
  • tematikus előadás
  • webinárium
 • Műhelyek szervezése (inkább a tagoknak)
  • „Jó gyakorlatok” megosztása – tematikusan
  • „Duó műhelyek”
   • gyakorlóiskola – partneriskola
   • pedagógia /pszichológia – módszertan
   • partneriskolai tanár – pályaszocializációs gyakorlatot oktató
  • „Tanulmányút”
 • Tudásbázis építés
  • adatbázis a tagokról (kutatási területek)
  • foglomtár, szakirodalom gyűjtemény, 
  • segédanyagok a képzés támogatásához
  • filmtár
 • Kutatás
  • mentor / mester tanárok támogatása
  • TDK és szakdolgozati téma és terep
  • hazai és nemzetközi kutatási eredmények disszeminálása
 • Pályázatok