Partnerintézmények és gyakorlóiskolák együttműködése – a TKSZ Képzés-menedzsment szakosztályának online workshopja

A tanárképzés gyakorlati rendszerének hosszú évek óta folyó változásai jelentős mértékben érintették a gyakorlóiskolákat, és egy furcsa anomáliát is teremtettek. Ha csak a kreditszámokat és a gyakorlat időtartamát tekintjük, akkor láthatóvá válik, hogy a partneriskolákban folyó gyakorlati képzések (összefüggő egyéni gyakorlat, pályaszocializációs gyakorlat) messze felülmúlják a gyakorlóiskolákban zajló szaktárgyi gyakorlatokat. A partnerintézményeknek és a mentortanároknak …